Adsenvågøy fyr
        

 

Vi har fått overtatt Adsenvågøy fyr fra Kystverket, med full bruksrett.


Vi ser
for oss muligheten til å bruke fyret på mange måter, turer med
overnatting, utleie, leirskole m.m.


Fyret
har ei unik havn, der man kan legge til uansett vær.


Det er
også en spesiell flora på Adsen, man finner planter der som ikke finnes på fastlandet.


Beliggenhet
ca. 9 km nordvest for Lysøysundet. Det ble bevilget penger i Stortinget til bygging av dette fyret som stod ferdig i 1921. Dette for å sikre trafikken under storsildefisket, der størstedelen av fartøyene søkte inn til Stoksund og Lysøysundet.
Flere fyrvoktere har vært stasjonert der i løpet av tiden, men 6.10.1975 ble fyret automatisert.
I sommersesongen er det i perioder omvisning  på fyret.

For mer informasjon om
bestilling osv., kontakt oss.

Rommene inne på fyret.


  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett