Vinner Rune Kjerstad med GS Soknahåggons Shira

Tiutcup finale og AK-partier søndag 4.09

Nr.

Rase

Hundens Navn

Fører

AK Parti 1 Terreng: Dragås Dommere: Bjørnar Boneng

1

GS

Arja

Arne Opdal

0

2

LV

Toan

E. Sætre

0

3 IS Targa A. Aune 0
Parti 1 2Terreng: Rognes Dommer: O. Bratberg

1

IS Mirax R. Veseth

0

2

IS

Mexx J.

Morten Junge

0

3 IS O"malley G. Sveva 0

Parti 3:

Terreng: Rognes 2

Dommere: Harry Hansen

Nr.

Rase

1

GS

Labben

T. Melheim

0

2

GS

Ferri

W. Svendsen

0

3

GS

Shira

A. Lundberg

0

AK Søndag Parti 4: Terreng: Rabbslått Dommer: Bjørn Dahl

1

GS

Sara

J. H. Trøen

0

2 IS Aldo J. Kringen 0
3 GS Jæger G. Wagnild 0

AK Søndag Parti 5: Terreng: Storø Dommer: P. A. Kjelsberg
1 SV Varga R. Velva 0
2 IS Lyra G. Tveten 2 AK
3 GS Shira R. Kjerstad 1 AK
AK Søndag Parti 6 Terreng: Prestfjellet Dommer: Ø. Utne
1 ES Vanja G. Hov 0
2 GS Sari G. Hov 0


Tiurcup kvalifisering lørdag 3.09


Parti 1: Terreng: Digre/Singsås       Dommer: Sverre Heim

Nr.

Rase

Hundens Navn

Fører

Resultater

1

IS

R.S. Storm

E. Bordewink

0

2    

ES

Sue

S. H. Hansen

0

3

IS

Targa

A. Aune

0

4

IS

U:.Red. Oks

E. Bordewink

0


Parti 2: Terreng: Nøkksjøen       Dommer: B. Storsveen

Nr.

Rase

Hundens Navn

Fører

Resultater

1

GS

E. Shira

R. Kjerstad

2.AK

2

ES

Vanja

H. Hansen

0


Parti 3: Terreng: Prestfjellet       Dommer: Åge Olausen

Nr.

Rase

Hundens Navn

Fører

Resultater

1

GS

Storm

R. Skeie

0

2

IS

Aldo

J. Kringen

0

3

KV

Lillenora

H.B. Stensrud

0

4

IS

Omally

G. Sveva

0


Perti 4 Terreng:Budalen        Dommer:Harry Hansen

Nr.

Rase

Hundens Navn

Fører

Resultater

1

GS

Faksfjellets Rocco Royal

Wenche Posanger

1.AK

2

ES

Skålafjellets Donna

E. Amundsen


  Egen hjemmeside? ©2020 Firmanett