Reglement!

Generelt / Gjennomføring
Det er iht. prøvereglene maksimum 48 hunder som kan stille i kvalifiseringen til NM Skog første dag.
Iht. til de nye reglene (fra 01.01.2004) vil det i kvalifiseringen og semifinale bli inntil 6 hunder pr parti, hvor inntil 3 hunder fra hvert parti kan sendes videre til neste dags avprøving.

                

Nytt av året er at Tiurcup er cup for utslåtte NM hunder. Dersom ledig plass blir også andre tatt med. Maks antall deltakere i Tiurcup er 24.

Hund / sau
Vi krever gyldig sauerenhetsbevis for alle startende hunder.
Hund som ikke kan forevise gyldig bevis får ikke starte på prøven.
Registreringspapirer for startende hund skal også medbringes for kontroll.

Ansvar
Eventuell skade på f.eks. sau/bufe er hundeeiers fulle ansvar.
Felling
Det gjennomføres felling kun i finalen søndag 4/9 på følgende godkjente arter: storfugl, orrfugl, jerpe og rugde.
Krav for avansement
Det er en betingelse for alle hunder som går videre at de har vist høyt klassenivå, bestått apportprøve og har minst 60 min. slipptid, fordelt på to omganger.
      

          

  Egen hjemmeside? ©2020 Firmanett