Velkommen til våre nettsider


Handlaft as på Oppdal har flere års erfaring i lafting av tømmerbygninger. Vi representerer de gode og lange laftetradisjonene som finnes, og utfører oppdrag i hele landet.

De fleste oppdrag vi påtar oss innebærer stor grad av skreddersøm. Enkelte kunder har på forhånd fått laget arkitekttegninger før de kommer til oss, eller vi hjelper til med å utarbeide disse.

Vi bidrar gjerne med forslag forut for og under lafteprosessen, og mener vår kreativitet og helhetstenkning gir kunden en trygghet for estetiske og praktiske løsninger._________________________________________________________________________________________________________
Handlaft AS, Sesshaugen, 7340 Oppdal - Tlf 72 42 05 10 -  info@handlaft.no
  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett