Næringsliv

    Våre store og rike naturområder gir gode muligheter for jakt og fiske, og flere reiselivsbedrifter er etablert med en aktiv bruk av naturen som grunnlag. Her kan nevnes Sjøåsen Hotell som tilbyr laksefiske, og Ledang Rorbuer som tilbyr fjordfiske og forskjellige typer jakt.

Statsskog har store eiendommer i kommunen. Disse forvaltes av Namdalseid Fjellstyre, som blant annet driver hytteutleie og formidling av jakt og fiske.

Namdalseid Kommune ligger mellom Namsos og Steinkjer, og kommunens 1800 innbyggere har derfor et stort marked for varer og tjenester lett tilgjengelig. I Namdalseid sentrum er det likevel samlet en del servicebedrifter i tillegg til samvirkelag og bensinstasjon.

Det øvrige næringslivet i Namdalseid bygger i hovedsak på lokalt råstoff. Det gjelder Hundseth Mølle, Trønderbark og  Nye Pelsberederiet. I tillegg har vi Namdalsplast som produserer utstyr for oppdrettsnæringen og ellers for eksport.

Ut mot kysten ligger det gamle industristedet Statland. I samarbeid med andre bedrifter i regionen forbereder bedriften seg på offshore-rettet virksomhet i forbindelse med etableringen av et service-senter for flytende oljerigger i Namsos.

På Statland finner vi også Kristensen Transport, hvis hovedbeskjeftigelse er å kjøpe laks til Europa, og et smoltanlegg som eies av Hydro Seafood.

Namdalseid Kommune ser et klart behov for et sterkere og mer allsidig næringsliv enn det vi har i dag. Det satses derfor aktivt på næringsutvikling i samarbeid med Namdalseid Næringsforum.


Disse er med fra næringslivet i Namdalseid

  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett