Velkommen til Namdalseid Kommune sin
næringsliv og reiselivsportal

NAMDALSEID.NET

   

Om Namdalseid

Namdalseid kommune ligger i Nord-Trøndelag om lag 40 km fra Namsos,
40 km fra Steinkjer og 160 km fra Trondheim. Hovedfartsåren er Rv. 17
som gir lett adkomst til rike naturområder både fjell og ved kysten.
Kommunen har 1800 innbyggere og et land- areal på 766 km².
Kyststripen i Namsenfjorden er ca. 60 km.

Landskapet preges av et mangfold mellom kyst, land-, skog-
og høgfjellområder. 740km² med utmarksområder gir framdragene
muligheter til frilufsaktiviteter, jakt og fiske.

Det er et allsidig foreningsmiljø og et spesielt godt idrettsmiljø
som har fostret verdensmestere på ski.

Gode overnattingstilbud finnes på hotell, campingplasser og
mange utleiehytter i utmarka.

Namdalseid har spesielt stor stamme av elg og rådyr og ellers et rikt dyre- og fugleliv. Noen av landes beste smålakseelver finner vi her. Fiskemulighetene i fjord og fjellvatn er meget gode.

I kommunen er det fornminner og kulturminner fra de eldste tider i form av gravrøyser, fangstgraver, gårdstomter m.m. Vikingene drog sine båter over ”eidet” mellom Lyngenfjorden og Beitstadfjorden .Disse er med på denne portalen:

Siden er under utvikling


  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett