Hovudside   Arkitekttegna bustadshus   Prosjekt   Restaurering   Side 5   
 

    Hafstad Vidaregåande skule, ferdig 1999, 7300 m2 -byggekost. 70 mill.

 


       Ungdomsbustadar Jondal, ferdig 2003 byggekost 7 mill

1. Premie i arkitekt/prosjektkonkurranse om rimlege ungdomsbustader i regi av Husbanken og Jondal Kommune.
Vi har vore arkitekt og entreprenør.


    
    Dampen Restaurant og Pub, Vik i Sogn.

    Offerdal Hotell

    Eldrebustad Vik 

    Vik Bil
 
      Byggeskikkprisen frå Vik kommune i 2002.

    Sogndal Posthus
 


  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett