Hovudside   Arkitekttegna bustadshus   Prosjekt   Restaurering   Side 5   
 


AOV AS
  

Gamle Kommunehuset, Pb. 44, 6891 VIK I SOGN, reg no 978677481 mva.
tlf  576 95 765   fax 576 95 880  mob 911 93 160GODKJENNINGSOMRÅDE:

SØK-tiltaksklasse 2
PRO-tiltaksklasse 3
KPR-tiltaksklasse 3
UTF-tiltaksklasse 2
KUT-tiltaksklasse 2

AOV AS - etablert i 1961 som arkitektkontor 
og har i dag fylgjande forretningsområde:
NYHENDE:
HUS I VIK I SOGN TIL SALS
sjå side 2 -TOMT
og side 4 - HUS
(ei historisk perla!)

PROSJEKT:
Sjå side 3

SNART!
3 NYE BUSTADHUS/ LEILIGHETER
ring, eller sjekk sida om ein dag eller to.

ARKITEKTKONTORET ANDERS OG OLAV VIKØREN
-
tradisjonelle arktitekttenester og planlegging.
AOV design
-
Produktutvikling og design
AOV entreprise
-
Entreprenørverksemd, Totalprosjekt, Utleige av håndverkarar. 
AOV trade
-
Eksport og import av varer og tenester, med fokus på aust-europa.

MÅL:
Å levera tenester og varer av god kvalitet og pris for våre kundar. 
Det skal vera lønnsomt for kunden å nytta oss framfor andre.  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett