Om oss:

Dag Nilsen El-tjenester AS

Er en elektroentreprenør med autorisasjon for sterkstrøm- og svakstrømsinstallasjoner. Vi utfører planlegging, prosjektering, installasjon og kontroll fra større industrianlegg og helt ned til den minste bolig.

I forbindelse med forskriftenes krav til HMS for bedrifter, borettslag og landbruk, har vi spesielt tilpassede sjekklister og rapportskjema for kontroll av elektriske anlegg.

Vi håper dere vil finne disse sidene nyttige, og om dere har forslag til forbedringer, eventuelt noe dere synes mangler, setter vi pris på om dere melder fra til oss.

Du finner oss på Tiller, rett utenfor Trondheim.

Vårt mål er til en hver tid å kunne tilby våre kunder ”topp” service til riktige priser. For å oppnå dette holder vi en minimal administrasjon og minimale kontorer. Vi øker staben i takt med etterspørselen anslagsvis en montør og en lærling pr/år.
Pr i dag er vi seks ansatte.

Vi legger stor vekt på faglig kompetanse samt utførelse av arbeidene, og velger hovedsakelig våre produkter fra anerkjente leverandører for å ivareta våre kunders behov på en best mulig måte.

Vi legger også vekt på intern-kontroll og HMS som til en hver tid er under revidering/forbedring.

Dag Nilsen El-tjenester AS er medlem av:
Nelfo

Dag Nilsen El-tjenester AS     Tlf  72 88 44 00     Faks  72 88 44 01     dag.nilsen@el-tjenester.no

  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett