Velkommen til Brødrene Tingelstad AS. Vi driver tradisjonell entreprenørvirksomhet med hovedvekt på vei, vann, kloakk og transport. Vi utfører tjenester som:

Graving          Sprenging
Vann og kloakk Vegbygging
Tomtearbeid Tekniske anlegg
Planering Transport

Våre godkjenninger

Maskinentreprenørenes forbund

Kvalitetssystem 


Brødrene Tingelstad AS - 2730 Lunner - Telefon: 916 22 747 - 905 62 563 -  E-post: post@tingelstad.no  Egen hjemmeside? ©2018 Firmanett