LEVANGERMARTNAN 2008
30.JULI -2. AUGUST

PÅMELDING PÅ E-POST

Last ned:
PÅMELDINGLEVANGERMARTNAN.doc
Invitasjon2008.pdf
Kart martnasområde 2008.pdf
Julehilsen bodholdere.pdf
 Selv om det her ligger invitasjon fra 2007, vil samme invitasjon også gjelde for 2008 inntil ny, redigert invitasjon blir lagt ut. Merk dato 30. juli - 2. aug 2008. Vi regner med at prisene blir de samme for bodplass mm.Teknisk arrangement:


Martnan arrangeres på samme sted som den
kjente Levangermartnan ble avviklet tidligere,
nemlig på torvet med tilstøtende områder. Bodplassene
blir arrangert slik at samtlige boder får like
gode salgs- ogdemonstrasjonsmuligheter.


Viktig!
Vi jobber kontinuertlig med å videreutvikle Levangermartnan.
Det KAN skje forandringer allerede i årets arrangement.

Program
Levangermartnan 2007 arrangeres
onsdag 1., torsdag 2.,fredag 3. og lørdag 4. august til følgende tider:
onsdag   kl. 11.00 - 20.00
torsdag  kl. 10.00 - 20.00
fredag    kl. 10.00 - 18.00
lørdag    kl. 10.00 - 16.00

Samtlige bodholdere må følge åpnings- og lukningstidene
av hensyn til vakthold.Hvem kan delta:

Samtlige interesserte innen jordbruk, handel,
industri og håndverk kan delta og inviteres herved.

Invitasjonen omfatter også humanitære organisasjoner
og idrettsorganisasjoner.

Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense
antall deltakere med like varegrupper.

For deltakere med tombola, utlodning o.l. blir
antallet begrenset prosentvis
av øvrige deltakere.

Plass for aktivt demonstasjonssalg er svært begrenset.


Påmelding:
Skriftlig påmelding til:

Markedsplassen Levanger AS, 7600 Levanger
    tlf.          74 05 88 88 - fax 74 05 88 87
    mob.       952 40 946 - e-post: edvaho@online.no

Påmelding innen 10. juni 2007
Eventuelle spørsmål, ta kontakt med
Lars Edv. Hoff tlf. 74 05 88 88

Skriftlig beskjed om tildelt plass vil bli gitt.


Overnatting
Norlandia Backlund Hotel tlf. 74 08 16 00
Levanger Camping & Sommerhotell tlf. 74 08 40 55Hva koster det å delta?

Plassavgift for ferdig oppsatt bod: 
    kr. 3.250,-
Plassavgift for egen bod/stand/bil etc.: 
    kr. 850,- pr. påbegynt meter front.

Plassavgiften inkluderer strøm til belysning og demonstrasjoner.
Ekstra strøm koster 
    kr. 100,- pr. dag.
(Popcorn, takke, sukkerspinn)

Hvordan egne boder/salgssteder skal være:

Det er av stor betydning at de som har egen salgsvogn/bod/bil etc.
holder seg innenfor en dybde på 2,5 meter.
Gunstigste plassering får du ved å leie bod av martnaskomiteen.

Vakt, renhold, forsikring:
Arrangøren sørger for rydding og renovasjon i martnasområdet
hver kveld etter salgstidens slutt.

Arrangøren har ikke ansvar for eventuell skade eller tyveri, men vakthold vil
bli gjort mest mulig effektivt fra angitt stengetid. Det påhviler hver enkelt
deltaker å sørge for forsvarlig stenging av egen stand og egen forsikring.


Underholdning:

Foruten utsmykking av martnasområdet blir det hver dag sørget for
musikk/underholdning. Det vil selvsagt også bli restaurant på martnasområdet.
Fredagskvelden har vi vår tradisjonelle Torgfest. Der spiller
P. A. Røstad jr. orkester med flere. 2 gratisbilletter pr. stand.Reklame:

I tiden før martnasdagene vil det bli skapt mest mulig publisitet for
arrangementet såvel gjennom egemannonsering som gennom massemedia.

NB!
Martnaskomiteen gir også denne gangen ut egen martnasavis i
samarbeid med Levanger-Avisa og Trønder-Avisa.
De som vil delta med annonser i disse bilagene, kan ta kontakt med de respektive.


Martnasbilagene distribueres til alle husstander på strekningen Steinkjer-Stjørdal.

Trønder-Avisa: 
    tlf. 92 60 45 58

Levanger-Avisa: 
    tlf. 74 01 90 00  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett