Hovudside   Arkitekttegna bustadshus   Prosjekt   Restaurering   Side 5   
 

RESTAURERT HUS I RØYSAVEGEN VURDERAST SELT.
Fagleg antikvarisk rehabilitert.
Det er lagt inn moderne fasilitetar i tilbygg og huset er oppgradert.
Huset er tømmerhus frå 1886, alt som har hatt verdi er teke vare på.
Det kan medfylgja ein del antikvitetar viss ynskjeleg.
Huset har 4 soverom. Nytt bad, kjøken og er fullisolert (god energiøkonomi).
Tomt vèl 500m2Bilde frå Røysavegen, hagen under opparbeiding, sommar 2004.Bilete frå kjøken, med gammal gruva (alt er inntakt).Bilete frå stova mot kjøken og gangdør.
 

  Egen hjemmeside? ©2022 Firmanett