Trondheim Kokkenes Mesterlaug


ble stiftet 14.04. 1953, og er dermed Norges
nest eldste kokkelaug
bare Oslo Kokkenes Mesterlaug
(stiftet i 1934) er eldre.

 I Trondheim Kokkenes Mesterlaug er det for tiden: 

  • 107  medlemmer
  •  10  æresmedlemmer
  •    4 laugets venner.  

    Vi er ett av de 22 Kokkelaugene her i Kongeriket
    som er tilsluttet:

Norges Kokkemesteres Landsforening.

Gjennom NKL er vi tilknyttet Nordisk Kjøkkenchefs Federation. Dessuten er vi gjennom NKL tilknyttet verdensorginasjonen WACS (World Association of Cooks Society). 
 Oldermenn i Trondheim Kokkenes Mesterlaug fram til i dag:


1953 - 1956:

Rolf Svendsen

1957 - 1958:

Hans Jensen

1959:

Magne Aakvik

1960:

Finn Willumsen

1961:

Johan Mattson

1962 - 1964:

Rolf Svendsen

1965 - 1972:

Erling Utne

1973 - 1976:

Magne Aakvik

1977 - 1978:

Roar Næss

1979 - 1982:

Kjell Rønning

1983:

Per Otto Hagen

1984 - 1986:

Lars Skomsvold

1987:

Olav Sommervold

1988:

Kjell Rønning

1989 - 1990:

Roard Fredlund

1991 - 1996:

Erik Møbius

1997 - 1998:

Åge Nikolaisen

1999 - 2004:

Terje Moen

2005 -

Svein Magnus Gjønvik

 


Medlemmer i Trondheim Kokkenes Mesterlaug som er tildelt hederstegnet Cordon Bleu. 


Arvid Skogseth

Atle Bjøringsøy

Odd Nikolaisen

Rolf Svendsen

Bjørn Fagervold

Åge Nikolaisen

Magne Aakvik

Jan Finneide

Baard Nilsen

Ivar Hellevik

Morten Flenstad

Carl Gustav Nilsen

Erling Utne

Roard Fredlund

Sturla Næss

Arne Teigene

Haakon Garstad

Bjarne Saltrø

Edvard Strand

Svein Magnus Gjønvik

Norvald Sandvik

Erling Pettersen

Odd Hansen

Lars Skomsvold

Sverre Høstad

Edith Hauge

Odd Stamnes

Arvid Blakstad

Helge Helmersen

Asle Strømberg

Svein Wahlberg

Odd Inge Holan

Dag Zimmerlund

Odd Gråbek

Hans Petter Ingdal

Arild Øien

Tore Aalberg

Asbjørn Jensen

Øyvind Barø

Stein Dybvik

Palle Jørgensen

Jørgen Mørch

Olav Berntsen

Geir Krogh Albertsen

Mary-Ann Østvik

Olav Sommervold

Geir Rune Larsen

Per Klefstad

Per Otto Hagen

Sonja Hildrum

Arne Knudsen

Sigmund Schønning

Lars Lian

Tor-Erling Gärtner

Abdul Basit

Terje Moen

Inge Johnsen

Geir Bauck
Johannes Aas

Erik Møbius
Betty Rabben                    

Gustav Olsen
Monica Jacobsen

    

Medlemmer i Trondheim Kokkenes Mesterlaug med Mesterbrev.

Geir Bauck

Sturla Næss

Morten Flenstad

Lars Skomsvold

Harald Kjesbu

Olav Sommervold

Manfred Kurtseifer

Odd Stamnes

Terje Moen
Abdul Basit 
                    

Arild Øien
Øyvind Barø
Øyvind Andersen


Medlemmer i Trondheim Kokkenes Mesterlaug med 25 års medlemskap eller mer.

Svein Magnus Gjønvik

   Erling Pettersen

Odd Hansen

   Lars Skomsvold

Edith Hauge

   Olav Sommervold

Helge Helmersen

   Odd Stamnes

Hans Petter Ingdahl

   Arild Øien

Geir Krogh Albertsen

   Magne Aakvik

Erik Møbius

   Tore Aalberg

Carl Gustav NilsenFølgende i Trondheim Kokkenes Mesterlaug  er tildelt:
Årets Knivkoffert.1975: Erling Utne

1991: Anders Haarberg

1976: Erling Pettersen

1992: Palle Jørgensen

1977: Per Otto Hagen

1993: Geir-Rune Larsen

1978: Roar Næss

1994: Terje Moen

1979: Olav Sommervold

1995: Åge Nikolaisen

1980: Ivar Hellevik

1996: Erik Møbius

1981: Edvard Strand

1997: Håkon Garstad

1982: Arvid Skogseth

1998: Inge Johnsen

1983: Kjell Rønning

1999: Atle Bjøringsøy

1984: Geir Krogh-Albertsen

2000: Odd Stamnes

1985: Lars Skomsvold

2001: Odd Nikolaisen

1986: Svein M. Gjønvik

2002: Roy Angelvik

1987: Morten Flenstad

2003: Jørgen Mørch

1988: Roard Fredlund

2004: Øyvind Barø

1989: Arne Bredland

2005: Gustav Olsen

1990: Bjørn Fagervold

2006: Tor Erling GärtnerÅrets Kjøkkensjef:

1985:  Arvid Skogseth
2000:  Atle Bjøringsøy


Årets Oldermann:

1998:  Åge Nikolaisen
2003: Terje A. Moen

Norgesmester i Kokkekunst:

1992:  Palle Jørgensen
2001:  Ole-Erik Løkken 
 

 

  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett