Norges Kokkemesteres Landsforening
:  
http://www.nkl.no

Oslo Kokkenes Mesterlaug:                      www.oslokokker.org

Bergen Kokkenes Mesterlaug:                  http://www.bkm.no

KM Rogaland:                                             http://www.kmr.no

KM Møre og Romsdal :                               http://www.kokkelaugmr.org

KM Hedmark/Oppland:                              http://www.norwegianfood.com

KM Sørlandet:                                             http://www.sorlandskokker.org

KM  Harstad og omeng:                              http://www.kmho.no

KM Troms:                                                   www.kokkelauget.no

KM Lofoten og Vesterålen:                         www.kokkelauget.com    

Gastronomisk Institutt:                              http://www.gastronomi.no

Bladet Aperitif:                                            http://www.aperitif.no/

Ladejarlen videregående skole:                 http://www.ladejarlen.vgs.no/

Diskusjonskanal internasjonal:                  www.worldskills.org/montreal

Markveien Mat og Vinhus :                          http://www.markveien.no

Kokk.no:                                                        www.kokk.no

Matakademiet:                                              http://www.matakademiet.no

Matskolen:                                                     www.matskolen.no

Norges Astma og Allergiforbund Sør-Tr.lag:   
www.naafstrl.no

Opplysningskontoret for kjøtt:                     www.matprat.no

Trøndersk Mat og Drikke AS:                        http://www.oimat.no

Mattilsynet:                                                    
http://www.mattilsynet.no/

Matportalen:                                                   http://matportalen.no/


  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett