Bli medlem i Trondheim Kokkenes Mesterlaug.

Vi i Trondheim Kokkenes Mesterlaug ønsker både unge og etablerte kokker velkommen som medlemmer.
Fyll ut
søknadsskjemaet
og send det til:

Trondheim Kokkenes Mesterlaug
v/ Sekretariatet
Vestre Rosten 73 B
7072 Heimdal.

Ønsker du å være tilstede på et laugsmøte for å se hva som foregår der, før du søker, er det bare å ta kontakt med Sekretariatet enten pr mail på
post@tkmkokk.no eller ringe 72892290 for å få vite dato og sted for neste møte.

Se også under linken Vedtekter for diverse info om opptakskrav.

  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett