Her vil du finne den til enhver tid oppdaterte medlemslisten:

http://www.norgeskokker.no/


STYRE OG KOMITÈSAMMENSETNINGER FOR 2007 - 2008:

Styre:
Oldermann Svein Magnus Gjønvik smgrh@online.no
Viseoldermann Øyvind Barø hva.bkk@online.no  
Skattmester Tone Schøyen Nubdal tone.nubdal@iss.no   
Skriver Johannes Aas               aas.j@online.no
Matmester Arne Knudsen    

arne-knudsen@c2i.net

Suppleant Maria Tuff ma-tuff@online.no
Suppleant Tore Meland tore.meland@flink.no
Arrangementskomitè:  
Leder: John Ivar Nygård johnivar73@msn.com
Walther Sæther

 

Beathe Slettvold beathe_slettvold@hotmail.com
Mary Ann Østvik mary-ann.ostvik@stfk.no
Matmester
Økonomi og Materiellkomitè:
Leder: Tor E. Gärtner

torgartner@msn.com

Inger Aasbø inger.asbo@stfk.no
Bjørn Fagervold bjorn.fagervold@pedermorset.no
Skattmester

Profilkomitè:

Leder: Odd Nikolaisen

odarnen@online.no  

Roger Byberg

roger.byberg@taga.no

Bjørn Erik Vangen

internatleder@fosen.fhs.no

Utviklingskomitè:
Leder: Lars Skomsvold lars@skomsvold.net
Bjørn Michelsen bjorn.michelsen@olk.no
Thor Erik Rosvold thor@amundsen.no
Revisorer:
Leder: Thor Erik Rosvold thor@amundsen.no
Geir Krogh Albertsen

geir.krogh-albertsen@gilde.no   

Valgkomitè:
Leder: Terje Moen

 terje.moen@stfk.no

Atle Bjøringsøy atle.bjoringsoy@britannia.no
Gustav Olsen gustav.olsen@stfk.no
Konkurransekomitè:
Leder: Øyvind Barø hva.bkk@online.no

Åshild Hole

aahole@online.no

Philippe Gliere

philippe.gliere@god-middag.no

Messekomitè:
Leder: Terje Moen terje.moen@stfk.no
Roger Byberg  

 roger.byberg@taga.no

Tor Erling Gärtner

 torgartner@msn.com

Oldermann

 Styret i TKM for 2006 - 2007: ( Bilde av nytt styre kommer )

 

På bildet ser vi.

Foran:                        Oldermann Svein Magnus Gjønvik. 
1. rekke (fra venstre):  Skriver Monica Jacobsen og Supleant Maria Tuff.
2. rekke (fra venstre):  Viseoldermann Betty Rabben, Supleant Arne Knudsen, Skattmester Tone Schøyen Nubdal og Matmester Øyvind Barø.     

 

 

Æresmedlemmer:
                                       Aakvik Magne                 Tlf.: 91300730
                                       Aalberg Tore                   Tlf.: 92224325  Mail:
tore.aalberg@stfk.no
                                       Gjønvik Svein Magnus   Tlf.: 92089029  Mail: smgrh@online.no  
                                       Hovig Ingrid Espelid        
                                       
Hauge Edit                        Tlf.: 73976603
                                       Pettersen Erling              Tlf.: 72886563    Mail:
erlingogpat@hotmail.com   
                                       Sommervold Olav           Tlf.: 90743414
                                       Skogseth Arvid
                                       Skomsvold Lars               Tlf.: 92447544    Mail: lars@skomsvold.net 
                                       Stamnes
 Odd                   Tlf.: 90541658    Mail: ostamnes@online.no  


Laugets venner:
                                                                                                                                                                                                                   
                            Haarberg Anders
                                    Mail:ahaarbe@online.no
                                       
                            Matson Ove L.                                          Mail: ove.mattson@matgross.no

                      Nilsen Nils Johan
                            Sletvold Harry 

Postadressen til TKM er:

Trondheim Kokkenes Mesterlaug
Sekretariatet
v/SMG Rådgiving
Vestre Rosten 73 B

7072 HEIMDAL


Telefon:
  72 89 22 90

Faks:       72 89 22 91

Mail:         post@tkmkokk.no

  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett