Getek vindgeneratorer.

Vi i Getek as har arbeidet med vindgeneratorer siden 1982.  Både små generatorer for batterilading og store nettilknyttede anlegg har vi arbeidet med.  I senere tid har vi fokusert på maskiner i størrelsesområdet 0-20 kW, både for batterilading (frittstående anlegg) og nettilknyttede modeller.

Ved valg av vindgenerator produsenter har vi lagt stor vekt på kvalitet, driftssikkerhet og service.  Vi ønsker å levere kvalitet og driftssikre løsninger ikke problemer ! 

Som alltid henger pris og kvalitet også sammen når det gjelder vindgeneratorer.  Her må man rett og slett vurdere hvor krevende forholdene er på plassen vindgeneratoren skal brukes, se på produktet om det ser skikkelig solid ut, se på tekniske data og snakk med folk som har erfaring (både selgere) og brukere.

GETEK leverer vindgeneratorere til alle slags bruksområder fra hytte og fritid, marine og ekspedisjoner til profesjonelle installasjoner for drift av fyrlys, radiolink stasjoner o.lign.  Vi har derfor også valgt å ha et godt utvalg av forskjellige typer vindgeneratorer i forskjellige prisklasser.  Felles for alle er at de er blandt de beste i sin klasse.Horisontalakslede vindgeneratorer (HAWT):


AMPAIR Pacific 100 - 100W vindgenerator 12/24VDC

En robust og driftssikker vindgenerator produsert i sjøvanns-bestandig aluminium og syre fast stål.  Generatoren er 100% vanntett.  Vindgeneratoren har stall regulerte rotorblader som sikrer enkel og driftssikker stormsikring. (ingen bevegelige deler).  Ampair 100 har vært på det norske markedet i ca 20 år, og brukes i dag til drift av fyrlys på Svalbard, radiolink stasjoner, fiskeoppdrettsanlegg, turisthytter, private hytter og båter, landet rundt.      AMPAIR står der etter stormen også !

Se tekniske data for Ampair i vår brosjyre
ampair.pdfSviab VK-240, 750W vindgenerator - 24VDC

En meget robust vindgenerator for profesjonelt bruk, så vel som til hytte og fritid.  Støpt generator hus, spesial viklet generator.  Vk-240 dreier automatisk ut av vinden ved høye vindhastigheter, men fortsetter å lade uansett vindstyrke.  Overlevelsesvind 60 m/s. Sviab har i likhet med Ampair 100 vært markedsført av GETEK på det norske markedet i over 20 år, den er utprøvd og en sikker investering.  Minimum mastehøyde er 7m.  Ferdig galvanisert stålmast kan leveres.  Sviab VK-240 finnes i standard versjon og marine versjon.  Marineversjonen brukes bl.a. av Kystverket både i Norge, Sverige, Finland og Danmark.


 Proven 2,5kW - 6kW


Proven vindturbiner er resultat av 25 års forskning og utvikling. Med over 800 installasjoner over hele verden er Proven blitt en internasjonal markedsleder for vindturbiner i dette effekt-området. Vindturbinene fra Proven er kjent for høy kvalitet og driftssikkerhet. Nøkkelen til denne suksessen ligger i den unike oppbyggingen av turbinbladene med fjærer som tilpasser seg vinden. Denne patenterte løsningen reduserer de mekaniske belastningene på systemet, samtidig som energiproduksjonen optimaliseres selv ved svært høye vindhastigheter.

Proven er en "medvindsturbin". Dette betyr at vinden blåser først over generatoren og treffer deretter turbinbladene. Denne konstruksjonen bidrar til at Proven sine vindturbiner jobber med naturen, og ikke imot naturen slik som de fleste andre vindmøller. (En "vanlig" vindturbin dreier bladene opp mot vinden).

Ett unikt system av kraftige fjærer som forbindes til hvert enkelt propellblad gjør Proven til en uvanlig driftsikker å stabil vindmølle. Når vinden øker til nivåer hvor vanlige vindturbiner må bremses / stanses for å unngå skade, vil Proven fortsette sin maksimale energiproduksjon.

Når vindstyrken blir høy nok vil de kraftige fjærene "gi etter" for vindtrykket og bladene "dyttes" utover, dermed reduseres det vind-eksponerte arealet. Dette resulterer i at turbinen opprettholder konstant turtall ved vindhastigheter over 12 m/s. Konstant turtall oppnås på grunn av fjærenes evne til å redusere det vind-eksponerte arealet proporsjonalt med økt vindhastighet. Denne unike reguleringsteknikken bidrar også til at de mekaniske belastningene begrenses, noe som selvfølgelig medvirker til produktets lange levetid.

Se tekniske data for Proven-vindturbiner i vår brosjyre
 Proven.pdf
Vertikalakslede vindgeneratorer (VAWT):GETEK WS vindturbiner for ekstreme forhold.

På steder med ekstreme vindforhold, mye vind, turbulens og ising, vil en vertikal akslet turbin ofte bli mere driftssikker en en horisontal akslet vindgenerator. 

GETEK WS030A er en av de kraftigste modellene i vår WS serie, den er lagret både i topp og bunn, og tåler vindhastigheter opp til 60 m/s.  Ved at generatoren er plassert i toppen, og rotoren (ser ut som en potetskrue) er åpen under, vil is og snø lett gli av og sørge for jevn og stabli drift.  Kunder som Lyse Energi og Kystverket brukes WS turbinen i dag.  Max effekt er ca 120W, nom. effekt v/12 m/s ca 70W.  Start vindhastighet og ladestrøm kan varieres ved å koble om generatoren mellom stjerne og trekant kobling.

GETEK WS030B er den mest kostnads effektive av WS maskinene, den har samme rotor og generator som WS030A modellen, men er kun opplagret i bunn.  Den tåler ikke så mye ising som WS030A og 015B+, men er beregnet for vindstyrker opptil 40 m/s.

GETEK WS015B+ er den minste av WS turbinene.  Denne maskinen er utstyrt med ekstra kraftig eksling slik at den kan tåle fullstendig nedising (se bilde av telecom hytte).  Vindgeneratoren har den samme generatoren som 030 serien, men rotoren er kun halvparten så høy.  Dette medfører at denne modellen trenger dobbelt så mye vind for å få samme effekt som 030 modellene.  WS015B+ tåler 45 m/s i vindstyrke.

Se tekniske data for WS-vindturbiner i vår brosjyre WSturbin.pdf
 

   
Tilbake til 
Vindenergi
Her finner du informasjon om valg av vindgenerator, ising, turbulens o.lign.
En vindgenerator må tåle de forholdene den blir utsatt for - hvis ikke er investeringen bortkastet !

AMPAIR 100 Pacific         SVIAB VK-240                 


Proven 2,5 og 6 kWGETEK WS030A - tåler det meste

GETEK WS015B+ tåler masse

Tlf/Ph: +47 73 98 02 00 - Fax: +47 73 98 02 01 - Org.nr: 979 869 789 - E-post: post@getek.no


 

 

  Egen hjemmeside? ©2020 Firmanett